Lite längre ner på den här sidan kan du boka tid för vägledningssamtal och tid för tester.
Det går också att nå oss på mejl; syv@eskilstuna.se.

( Har du skyddade personuppgifter/ samordningsnummer ska du inte boka här utan i stället kontakta oss på mejl:
För syv-samtal: syv@eskilstuna.se och för nivåtest: tobias.lonn3@eskilstuna.se )

Du som är folkbokförd i Eskilstuna eller planerar att inom kort flytta hit kan boka en tid för ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare.

Vi kan stötta med:
• Vägledning inför din framtid gällande studie- och yrkesval
• Vägledning och studieplanering för att läsa mot en examen eller slutbetyg
• Öka din självmedvetenhet och valkompetens i vägen mot dina framtidsmål

För att du ska få ett så värdefullt samtal som möjligt är det viktigt att du är förberedd. Kika igenom vår hemsida (www.eskilstuna.alvis.se och www.eskilstuna.se/komvux) och skriv ner dina tankar och funderingar. Tänk på att det är du som styr och har ansvar för planeringen av din framtid.

Har du betyg från gymnasiet, från vuxenutbildning i annan stad utländska betyg som är bedömda av UHR, ska du ta med dessa till mötet.

OBS! Vi hjälper inte till att ansöka om studiemedel hos CSN, detta gör du på egen hand via www.csn.se .

Välj service

Steg 1

Studievägledning

Funderar du på att börja studera och vill prata med en studie- och yrkesvägledare?

Utifrån dina intressen och möjligheter ser du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren vilka alternativ som finns och vad de innebär för dig. När du vet vad du vill, får du hjälp med att göra upp en plan över hur du ska gå tillväga för att nå dina mål.

Test

Här bokar du nivåtest i Svenska som andraspråk, matematik eller engelska.
Om du har gjort ett test i aktuellt ämne för mindre än sex månader sedan, ska du inte göra testet igen. Ditt tidigare resultat gäller.

Studievägledning-Telefon

 
0

För något kortare frågor kring dina studier så kan du välja att prata med oss i telefon. Vi ringer upp dig för ett kortare vägledningssamtal på det telefonnummer du anger i bokningen. Var noga med att skriva rätt telefonnummer.

Studievägledning - Digitalt

 
0

Med hjälp av dator eller surfplatta möts vi digitalt med ljud och bild över Teams . Vi går igenom din studieplan, dina betyg och planerar dina studier tillsammans. Du får instruktioner via e-post hur du ansluter dig till mötet.

Studievägledning - Fysiskt

 
0

Du är välkommen till Drottninggatan 12 och vi kommer att hämta upp dig vid sofforna precis innanför entrén vid avtalad tid.

Vi har även Drop-in på Kompetensgallerian, där behöver du inte boka någon tid. Besöksadress: Alva Myrdals gata 4

Glöm inte att ta med dina tidigare betyg till mötet, om dina betyg inte redan finns hos oss på Vuxenutbildningen i Eskilstuna.

Test- Svenska som andraspråk

 

Testet görs på Komvux, Drottninggatan 12, i sal A309.

Test- Matematik

 

Testet görs på Komvux, Drottninggatan 12, i sal A309.

Test- Engelska

 

Testet görs på Komvux, Drottninggatan 12, i sal A309.

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: