Lite längre ner på den här sidan kan du boka tid för vägledningssamtal, samtal med samordnare på Delta, nivåtester eller mottagningsintervju inför sökt yrkesutbildning.

Har du skyddade personuppgifter/ samordningsnummer ska du inte boka här utan i stället kontakta oss på mejl:
För syv-samtal: syv@eskilstuna.se, för Delta samtal natalie.hage@eskilstuna.se och för nivåtest: tobias.lonn3@eskilstuna.se

Du som är folkbokförd i Eskilstuna eller planerar att inom kort flytta hit kan boka en tid för ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare.

Vi kan stötta med:
• Vägledning inför din framtid gällande studie- och yrkesval
• Vägledning och studieplanering för att läsa mot en examen eller slutbetyg
• Öka din självmedvetenhet och valkompetens i vägen mot dina framtidsmål

För att du ska få ett så värdefullt samtal som möjligt är det viktigt att du är förberedd. Kika igenom vår hemsida (www.eskilstuna.alvis.se och www.eskilstuna.se/komvux) och skriv ner dina tankar och funderingar. Tänk på att det är du som styr och har ansvar för planeringen av din framtid.

Har du betyg från gymnasiet, från vuxenutbildning i annan stad utländska betyg som är bedömda av UHR, ska du ta med dessa till mötet.

OBS! Vi hjälper inte till att ansöka om studiemedel hos CSN, detta gör du på egen hand via www.csn.se .

Välj service

Steg 1

Studievägledning

Funderar du på att börja studera och vill prata med en studie- och yrkesvägledare?

Utifrån dina intressen och möjligheter ser du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren vilka alternativ som finns och vad de innebär för dig. När du vet vad du vill, får du hjälp med att göra upp en plan över hur du ska gå tillväga för att nå dina mål.

Vi har ont om bokningsbara tider och därför kan det bli väntetid för att få en tid. Vi lägger ut nya tider så fort vi har. Finns det inga tider när du är inne försök några timmar senare eller nästa dag.

Mottagningsintervju

Endast för dig som sökt yrkesutbildning och är kallad till obligatorisk mottagningsintervju.

Stödverksamheten Delta

Har du en funktionsvariation eller koncentrationssvårigheter som gör att du behöver studera i en mindre grupp eller få en anpassning efter dina behov?
Då kan du vända dig till Delta för ett första mottagande samtal tillsammans med samordnare. På Delta kan du studera svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gymnasienivå.
På Delta finns en studiehall där du har möjlighet att studera i en lugn studiemiljö med stöd av handledare oavsett vilken kurs du studerar hos vuxenutbildningen. Du har också möjlighet till coachande samtal.

Nivåtester

Nivåtesterna genomförs på Vuxenutbildningen, Drottninggatan 12, sal A309.

Om du redan har gjort ett test i ett ämne för mindre än sex månader sedan, ska du inte boka tid för test i det ämnet igen. Ditt testresultat gäller i 1 år.

Studievägledning-Telefon

 
0

För något kortare frågor kring dina studier så kan du välja att prata med oss i telefon. Vi ringer upp dig för ett kortare vägledningssamtal på det telefonnummer du anger i bokningen. Var noga med att skriva rätt telefonnummer.

Studievägledning - Digitalt

 
0

Med hjälp av dator eller surfplatta möts vi digitalt med ljud och bild över Teams . Vi går igenom din studieplan, dina betyg och planerar dina studier tillsammans. Du får instruktioner via e-post hur du ansluter dig till mötet.

Studievägledning - Fysiskt

 
0

Du är välkommen till Drottninggatan 12 och vi kommer att hämta upp dig vid sofforna precis innanför entrén vid avtalad tid.

Vi har även Drop-in på Kompetensgallerian, där behöver du inte boka någon tid. Drop-In månd,onsd, torsd kl.12-15.30, fred kl. 9-12.​ Besöksadress: Alva Myrdals gata 4

Glöm inte att ta med dina tidigare betyg till mötet, om dina betyg inte redan finns hos oss på Vuxenutbildningen i Eskilstuna.

Mottagningsintervju-Fysisk

 
0

Endast för dig som sökt yrkesutbildning och är kallad till obligatorisk mottagningsintervju.
Du är välkommen till Kompetensgallerian, Alva Myrdalsgata 4.

Mottagningsintervju-Telefon

 
0

Endast för dig som sökt yrkesutbildning och är kallad till obligatorisk mottagningsintervju.

Mottagningsintervju-Digitalt

 
0

Endast för dig som sökt yrkesutbildning och är kallad till obligatorisk mottagningsintervju.
Med hjälp av dator eller surfplatta möts vi digitalt med ljud och bild över Teams . Du får instruktioner via e-post hur du ansluter dig till mötet.

Delta -Telefon samtal

 
0

För något kortare frågor så kan du välja att prata med samordnare i telefon. Samordnare ringer upp dig för ett kortare samtal på det telefonnummer du anger i bokningen. Var noga med att skriva rätt telefonnummer.

Delta - Digitalt samtal

 
0

Med hjälp av dator eller surfplatta möts vi digitalt med ljud och bild över Teams . I ett första mottagande samtal pratar vi om ditt nuläge och önskat läge. Du får information om extra stöd och anpassningar du har möjlighet till som studerande på vuxenutbildningen.
Du får instruktioner via e-post hur du ansluter dig till mötet.

Delta - Fysiskt samtal

 
0

I ett första mottagande samtal pratar vi om ditt nuläge och önskat läge. Du får information om extra stöd och anpassningar du har möjlighet till som studerande på vuxenutbildningen.
Samordnare möter dig vid sofforna precis innanför entrén på Drottninggatan 12 vid avtalad tid.

Svenska som andraspråk

 

Matematik

 

Engelska

 

Svenska (för dig med svenska som modersmål)

 

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: